主選單

登入

Om Taiwan : Taiwans roll på världsscenen måste erkännas

發表人 vitaiwan 於 2011/2/23 11:10:00 (2020 人讀取)

UTRIKESDEKLARATIONEN Utrikesminister Carl Bildt presenterade igår regeringens utrikesdeklaration. Att ha belyst Taiwan som en demokratisk kraft i förhållande till fastlandskina hade varit bra. För närvarande försvårar Kina ofta Taiwans deltagande i internationella organ och organisationer. Det skriver riksdagsledamoten Caroline Szyber (KD) och Jonatan Hedin (KDU).

Republiken Kina (Taiwan) firar sitt hundraårsjubileum i år. År 1911 grundades den första republiken i östra Asien, och har under åren utvecklats till en stabil demokrati. Taiwan är idag en flerpartidemokrati, som på många sätt liknar Sverige. Som invånare i Taiwan har man yttrande- och religionsfrihet som i andra demokratier. Ekonomin har växt snabbt och idag rangordnas den taiwanesiska ekonomin som den 17:e största i världen. En betydande del av världens högteknologi har sitt ursprung från ön.


Taiwan - Sun Moon Lake (日月潭)

Utrikesminister Carl Bildt presenterade igår regeringens utrikesdeklaration. Att ha belyst Taiwan som en demokratisk kraft i förhållande till fastlandskina hade varit bra. För närvarande försvårar Kina ofta Taiwans deltagande i internationella organ och organisationer. Det är inte bra att Taiwan känner sig så styrd av en auktoritär politik som inte är konstruktivt eller anpassas till det moderna civiliserade samhället.

Det är därför viktigt att Sverige och andra demokratier går samman för att motverka ytterligare isolering av en annan demokrati, Taiwan. Motstånd från icke-demokratiska länder bör inte stå i vägen för välkomnandet av Taiwans deltagande och bidrag till det gemensamma bästa. Folket i Taiwan bör vara representerade i olika internationella organisationer till exempel, IACO, och i FN-organ som WHO och FN: s klimatkonvention, för att kunna delta i utbytet av åsikter och kunnande inom olika områden såsom smittskydd, bekämpning av terrorism och människohandel samt klimatförändringar etc.


Taiwan - Lalu Island in Sun Moon Lake (日月潭-拉魯島)

Taiwan är den största utländska investeraren i Kina och är en av de största handelsnationerna i världen. Taiwan erbjuder ett attraktivt företagsklimat samt en språngbräda för handeln med östasiatiska marknaden. För att ytterligare främja bilateral handel, utbyte av forskning och turism är det viktigt att undanröja hinder som komplicerar, såsom tidskrävande viseringsprocesser. EU har nyligen beslutat att upphäva visumkrav för taiwanesiska medborgare för vistelser på upp till 90 dagar. Ett ytterligare steg skulle vara att uppgradera möjligheten för representanter och utländska sändebud tilldelade av Taiwans utrikesministerium, så att de får samma villkor som andra företrädare från andra länder.

Taiwan är en självständig demokrati med full suveränitet vars framtid endast kan bestämmas av det taiwanesiska folket, inte av någon främmande makt. Taiwan vill fortsätta att blomstra och bidra till fred och stabilitet i världen. Förutom sitt djupa engagemang som en samarbetspartner i världen, har Taiwan en viktig roll att fungera som en demokratisk förebild för de kinesisk talande världen över. Genom gemensam bakgrund och kulturella värderingar, bör Taiwans betydelse som en bro mellan Kina och västvärlden inte försummas. Med stöd av det internationella samfundet kommer Taiwan att kunna förbli en viktig aktör och försvarare av demokratiska värden.

Caroline Szyber (KD) Riksdagsledamot, Ordförande i Svensk-taiwanesiska Parlamentarikerförbundet
Jonatan Hedin (KDU) Förbundsstyrelseledamot

Publicerad 20 februari, 2011 - 13:00
av svt.se/svtdebatt

情報網

各行各業

最新文章

搜尋

連絡我們